Hvem er Frederikssund Ny Initiativråd?

 

Frederikssund Initiativråd blev dannet i 1951 for at markedsføre Frederikssund. Initiativrådet dengang var igangsættende på mange 

projekter. Initiativrådet, der har afholdt vikingespil siden 1952, var selvsupplerende indtil 2005, hvor Initiativrådet (via vedtægtsændringer) blev ændret til en forening, og navnet er nu: Frederikssund Vikingespil.

I februar 2013 blev Frederikssund Ny Initiativråd stiftet med nye kræfter og nye mennsker, men med samme dagsorden.

Vi vil have Frederikssund på landkortet igen.

Rådets hjemsted er Frederikssund by. Rådet er et upolitisk organ.

Vi vil skabe sammenhæng, sammenhold og netværk ved at forene
ressourcer og kræfter på tværs af eksisterende firmaer, foreninger, grupper, organisationer mv. Yderligere støtter og/eller gennemfører vi nye initiativer (egne såvel som andres) og vil fremme kulturelle-, turistmæssige-, og sociale aktiviteter i Frederikssund.

 

Vores logo er udarbejdet med respekt for det "gamle" initiativråd, hvor en afholdt Frederikssund borger Børge Nagel stod i spidsen som formand i mange år. Vi har valgt at integrere B i solen/i'et i vores logo.