Velkommen til
Frederikssund Ny Initiativråd

Hos Frederikssund Ny Initiativråd vil vi gerne have, at der skal ske noget mere i Frederikssund.  

Herigennem ønsker vi at skabe et positivt fokus, både for borgerne, for virksomhederne og for foreningslivet.

Frederikssund Ny Initiativråd har egne arbejdsgrupper, der fokuserer på hver deres projekt, samtidig med, at vi støtter udvalgte initiativer i kommunen.

Det handler om at samle de gode kræfter og samarbejde på kryds og tværs. Sammen kan vi få tingene til at blomstre.  

 


 

PRESSEMEDDELELSE

Afgørende skridt mod Havnebad i Frederikssund

Efter 40 års fravær, ser det nu ud til at Frederikssund igen får et fjordbad. En tilsagn fra A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL på 8,2 mio. kroner er netop modtaget hos Frederikssund Ny Initiativråd.

Stemningen var høj hos Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) da man i denne uge modtage en positiv besked om, at A.P. Møller Fonden støtter etableringen af Frederikssund Fjordbad med et millionbeløb. Donationen matcher et tilsvarende beløb på 8,2 mio. kroner som Frederikssund Kommune har afsat til etablering af en ny og centralt placeret badefacilitet, som skal være med til at løfte hele havneområdet og bykernen.

Udover A.P. Møller Fondet har Friluftsrådet ligeledes doneret 300.000 kroner til aktiviteter og faciliteter omkring Fjordbadet.

”Jeg er glad for, at et frivilligt borgerinitiativ i form af FNI skaffer så stort et beløb, til anlæggelse af et havnebad centralt i kommunen. Vi vil nu i samarbejde med FNI og lokalområdets beboere og brugere sikre, at der igangsættes det fornødne plangrundlag for at havnebadet kan etableres.”, udtalte borgmester John Schmidt Andersen, da han blev orienteret om den store donation.

Også formanden for FNI, Karina Hoffmann havde svært ved at få armene ned. ”Det bliver en kæmpe gevinst for Frederikssund, at få et havnebad og jeg er særligt begejstret over, at FNI har været idemagere og igangsættere af projektet med genetablering af et fjordbad midt i byen”, siger Karina Hoffmann. ”FNI er på denne måde med til at understøtte kommunens turismestrategi med fokus på fjordlandet og jeg er glad for det gode samarbejde, som kommunen og FNI har omkring dette projekt”, slutter Karina Hoffmann

Et stort fokus i processen fremadrettet vil blive lagt på inddragelse af byens borgere, beboerne på havnen og alle de foreninger der har været fødselshjælpere på fjordbadsprojektet. Fondet lægger vægt på at Fjordbadet skal blive en succes for byen og derfor skal alle interessenter inviteres til at komme med input til den endelige udførelse af Fjordbadet. Fjordbadet forventes at kunne tages i brug i løbet af et par år.

Kontakt:

FNI, havnebadsudvalget, Kenneth Øhrberg tlf. 21733666 eller Lars Sølvhøj tlf. 28860379

Frederikssund Kommune, borgmester John Schmidt Andersen tlf. 40930622

 

  


 

 

 


 


 

  


 

 

Velkomstbrev - historien om FNI
Indpakket i lækkert layout får du med velkomsbrevet en introduktion til FNIs historie og virke.  

Se vores velkomstbrev her

Additional information